LÄNKAR


Rasklubben Svenska Perro de Agua Espariol klubben förkortas SPDAEK, är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK. Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående i rasen. För verksamheten gäller SKKs stadgar samt av SKK särskilt utfärdade bestämmelser och föreskrifter.


SKK´s sidor kan du läsa mer om vad vi gör och få en inblick i hur deras stora organisation är uppbyggd. Här finner du även viktiga dokument som styrelse- och kommittéprotokoll samt de regler och riktlinjer som utgör grunden för vårt arbete.

Calmigos Kennel som ägs av Ulrika Calmegård, Eskilstuna

TUSSBERGETS KENNEL

Jenny Linderoth   Knoppbacka Gård  i  749 51 Grillby
http://www.tussberget.se/

 

 

Min Egen Konstsida med bl.a. Tavlor, Keramik och Grafik