21/8 2010 Internationell Utställning i Norrköping…Öppen Klass 1,a pris, Certifikatkvalitet, Reserv C.A.C.I.B.

21/8 2010 Internationell Utställning i Norrköping…Öppen Klass 1,a pris, Certifikatkvalitet, Reserv C.A.C.I.B.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *